HOME     ENGLISH

 

Fundacja Friends of St. John Paul II “Be Not Afraid!” Center, Inc. została założona 24 stycznia 2013 r. jako organizacja posiadająca status “non-profit” zgodnie z sekcją 501 (c)(3) prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych. Siedziba główna oraz zarząd fundacji znajdują się w Linden w stanie New Jersey.

Fundacja powstała dzięki życzliwości ordynariusza Archidiecezji Newark Arcybiskupa Johna Myersa, który oddelegował księdza Kanonika Mirosława Króla zlecając mu założenie i prowadzenie fundacji. Ks. Arcybiskup Myers także osobiście włączył się w dużej mierze w dzieło fundacji.

Od początku działalności fundacji aktywnie wspiera jej działalność również ks. kard. Stanisław Dziwisz, który kiedy tylko przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych zawsze odwiedza biuro fundacji w Linden.

Najważniejszym celem Fundacji jest zgłębianie, promowanie i upowszechnianie nauk, które głosił podczas swego pontyfikatu święty Jan Paweł II jak również promowanie i wspomaganie dzieła budowy Międzynarodowego Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, na budowę którego fundacja od początku swej działalności przekazała ponad 1.5 mln dolarów.

Oprócz zbierania funduszy na powyższy cel fundacja organizuje i wspiera wydarzenia artystyczne, koncerty i spotkania propagujące nauki wielkiego pontyfikatu Św. Jana Pawła II. Jednym z takich wydarzeń był koncert „Szukam Was”, który odbył się w Sanktuarium  Św. Jana Pawła II w Linden, przy którym działa fundacja. Kustoszem sanktuarium jest ks. kan. Mirosław Król pełniący również funkcję prezesa Fundacji. Będąc wielkim czcicielem św. Jana Pawła II, z którym wielokrotnie spotykał się osobiście, poprzez swoje zaangażowanie w pracę dla fundacji wraz z wspólnotą parafialną aktywnie rozwija kult św. Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu oprócz głównego biura w Linden powstały również dwa dodatkowe oddziały fundacji w Stanach Zjednoczonych – w Chicago oraz w Detroit.